• Fenológia a včely

Fenológia a včely, alebo včelárskym rokom prírodou krok za krokom - 1. diel (dĺžka: 45 min.) vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, jazyk: český

DVD obsahuje jednotlivé zásahy, ktoré včelár vo včelstve v priebehu roka vykonáva a ktoré majú byť v súlade s ročným vývojovým cyklom včelstva.
V seriáli venovanom včelárskej fenológii tento vývojový cyklus popisuje na základe kvitnutia včelársky významných druhov rastlín vymedzujúcich fenologické
obdobia, tie sú pre včelárov usmernením k správnemu načasovaniu všetkých dôležitých pracovných úkonov.

Fenológia a včely

  • Kód produktu: DVD-CZ-007
  • Dostupnosť: 44
  • 8,00€