• Blesabee – Ako správne viesť a udržiavať zdravé včely + Praktický kalendár  včelára
Publikácia získala zlatú medailu na medzinárodnom včelárskom kongrese Apimondia, ktorý sa konal v kanadskom Montreale v roku 2019.
Publikácia Blesabee je rozdelená do troch kapitol
1. Faktory ohrozujúce život včiel:
        Včely sú vystavené rastúcemu tlaku znečisteného životného prostredia. Ktoré včelie produkty sú najviac kontaminované pesticídmi a ako dochádza k ich akumulácii a vzájomnej interakcii? Je vosk z odviečkovania medových plástov vhodný na výrobu medzistienok? Môže mať expozícia voči akaricídom negatívny účinok na schopnosť včiel odolávať vírusovým infekciám? To je len zlomok z dôležitých otázok, ktoré sme položili výskumníkovi a zároveň včelárovi, Dr. Romanovi Slavíkovi .
2. Celoročný plán tlmenia roztočov bez chémie:
Varroa destructor zásadným spôsobom zmenil spôsob včelárenia. Po viac ako tridsiatich rokoch tlmenia roztočov pomocou chemických prípravkov máme už istotu, že sme dnes v oveľa horšom stave, ako keď sme začínali. Riešením sú metódy založené na poznaní biológie hostiteľa a parazita, pomocou ktorých je dnes možné včeláriť bez chémie.
3. Faktory prispievajúce k zdraviu včiel:
Včelárenie je náročný odbor, pretože spája v sebe mnoho faktorov a oblastí, ktoré vzájomne spolu úzko súvisia. Najslabší faktor sa stáva dominantným pre úspech vo včelárení. Medzi hlavné faktory patria, okrem gen

Blesabee – Ako správne viesť a udržiavať zdravé včely + Praktický kalendár včelára

  • Kód produktu: KNI-SK-028
  • Dostupnosť: 18
  • 15,00€