• Včelár na Slovensku

Publikácia zovšeobecňuje vedomosti z domácej včelárskej komunity. K ľuďom, ktorí sa nezmazateľne zapísali do dejín slovenského včelárstva patrili aj páni Štefan Závodník a Ján Čajda. V ťažkých časoch silnejúcej maďarizácie spoločne iniciovali založenie prvého včelárskeho spolku na Slovensku a do tlače pripravili
rozsahom neveľkú, ale významom obrovskú teoreticko-praktickú publikáciu Včelár na Slovensku, vydanú pred 142 rokmi.

Autori: Ján Čajda, Štefan Závodník,
SZV, 2013 - reedícia

Včelár na Slovensku

  • Kód produktu: KNI-SK-004
  • Dostupnosť: 99
  • 2,00€

  • Bez DPH: 1,82€