• Produkčná a veterinárna prax vo včelárstve

NOVINKA -  Publikácia je určená pre úradných a súkromných veterinárnych lekárov, pre asistentov úradných veterinárnych lekárov v oblasti zdravia včiel, ako aj
pre študentov stredných a vysokých škôl veterinárneho a poľnohospodárskeho smeru zaujímajúcich sa o včelárstvo, ďalej pre širokú včelársku i laickú verejnosť, ktorú fascinuje život, problémy i produkty včiel.

autori: doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., SZV, 2018, 200 strán

Produkčná a veterinárna prax vo včelárstve

  • Kód produktu: KNI-SK-023
  • Dostupnosť: 844
  • 2,00€