Druhý zväzok s kapitolami Biológia včely medonosnej a Šľachtenie včiel a chov matiek nadväzuje na Včelařství svazek I.. Včelár sa tak oboznámi s najnovšími poznatkami z biológie a fyziológie včely medonosnej, ale tiež s novými trendmi v oblasti šľachtenia, najmä v smere zvýšenej vitality včelstiev a odolnosti včiel proti chorobám. Napĺňa sa tak cieľ kladený od začiatku tvorby tohto štvorzväzkového diela, aby učebnica bola zrozumiteľná tiež začínajúcim včelárom a zároveň zoznamovala s novými poznatkami a trendmi odboru. Moderný prístup sa prejavuje v grafickom spracovaní publikácie, názornosti v sprievodnom texte i fotografickom vyobrazení.


Nezabúda tiež na praktické rady, ako optimalizovať odchov matiek pre vlastnú potrebu a komerčné účely.

 PSNV, 2018

Včelařství – svazek II.

  • Kód produktu: KNI-CZ-003
  • Dostupnosť: 36
  • 15,50€